Testimonial from our client

With our affordable nimble and professional service, more than 100 companies choose us to calculate their employee benefit

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน จัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพค่ะ"

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS มากกว่าการประเมินทุกครั้งที่บริษัทเคยมีมา”

บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
ABS เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลที่กระจ่างชัด ตอบคำถามชัดเจน ทำให้บริษัทมั่นใจในคุณภาพของงานที่ ABS ได้ส่งมอบให้กับบริษัท ทางบริษัทฯพึงพอใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทาง ABS เป็นอย่างสูงค่ะ

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
“บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เคยใช้บริการบริษัท ฯ อื่น คำนวณผลประโยชน์พนักงาน แต่ไม่ประทับใจเนื่องจากให้คำปรึกษาน้อยมาก พนักงานบริการไม่ประทับใจ จึงได้ลองเปลี่ยนมาใช้บริการบริษัท ABS รวดเร็ว ประทับใจการบริการ และสามารถทำให้คลายความกังวลใจได้ โดยเมื่อปรึกษาแล้วทำให้เข้าใจมาตรฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม และจะใช้บริการต่อไปเรื่อย ๆ”

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS มากกว่าการประเมินทุกครั้งที่บริษัทเคยมีมา

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
"ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท ABS ค่ะ และจะใช้บริการอีกในโอกาสต่อไป เนื่องจากคุณภาพและราคาประทับใจ และได้รับความสะดวกในการช่วยตอบคำถามกับทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีค่ะ"

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ มีความประทับใจเป็นอย่างมากจากการใช้บริการในครั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ และทีมงานได้ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีการทำงานที่เป็นระบบ เป็นมืออาชีพ และมีความยืดหยุ่น รวมทั้งรายงานผลประโยชน์พนักงานที่ออกมา สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย และตรงตามความต้องการของผู้สอบบัญชีด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ในการสัมมนาอีกด้วย"

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
"ตามที่บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือได้ใช้บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์พนักงานของบริษัท ABS นั้น บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี ตอบรับลูกค้าได้รวดเร็ว มีความละเอียดและสอดคล้องกับกฎหมาย ให้คำอธิบายและคำชี้แนะที่ดี ตอบคำถามผู้สอบบัญชีได้ตรงประเด็นในทุกคำถาม รวมถึงระบบการรักษาความลับของลูกค้าที่ดีมีคุณภาพ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) ใคร่ขอขอบคุณท่านและทีมงานมา ณ โอกาสนี้ หวังว่าจะได้ใช้บริการท่านในโอกาสต่อไป"

บริษัท เอ็นบีซี (เอเชีย) จำกัด
“ทางบริษัทหวังว่าจะได้อาจารย์เป็นผู้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ต่อไป แม้ว่าบริษัทเราเพิ่งเริ่ม TAS19 มาใช้เป็นปีแรก แต่การที่ใช้บริการกับ ABS ก็สามารถทำให้เราหมดความกังวลใจได้ทาง โดย ABS คอยเป็นที่ปรึกษา ที่เข้าใจมาตราฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม และ ผู้สอบบัญชี ก็ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของทาง ABS อย่างมาก”

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด
"ทางบริษัท รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับทาง ABS และรู้สึกประทับใจในการให้บริการ ของพนักงานที่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยทางบริษัทเครียดปัญหา ต่างๆ ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณ และประทับใจที่ได้ร่วมงาน กับทาง ABS ในอนาคตทางบริษัทฯ ก็ยังคงวางใจใช้บริการในลำดับถัดไป"

บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จำกัด
"ได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานอย่างละเอียดก่อนการตกลงใช้บริการ ได้รับความสะดวกในการสอบถามข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนตามที่ตกลงกัน พนักงานทุกท่านที่ติดต่อด้วยอัธยาศัยดีมาก และมีเซอร์วิสมายด์มากๆ ค่ะ"

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด
"ขอเป็นตัวแทนบริษัท ฯ ขอขอบคุณ ABS เป็นอย่างสูงที่ทาง ABS ได้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ โดยมีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพ และคอยเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจมาตรฐานการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน และที่สำคัญ ช่วยตอบปัญหากับผู้สอบบัญชีด้วยดีมาโดยตลอด"

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
“ทางผู้สอบบัญชี ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของทางอาจารย์มาก ซึ่งจากที่ได้ทำงานร่วมกัน จะเห็นว่าบริษัทของอาจารย์ มีการทำงานเป็นระบบ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบ ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความเชื่อมั่นอย่างสูง ทางบริษัทหวังว่าจะได้อาจารย์เป็นผู้คำนวณคำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ต่อไป”

บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด
“ขอบคุณมากค่ะ ลูกค้าอย่างเรารู้สึกพอใจและไว้ใจ ที่จะว่าจ้างทางบริษัทอาจารย์ต่อไปเบื้องหน้า โดยในช่วงแรกที่ได้ติดต่อประสานงานกับทางทีมของอาจารย์ อาจจะมีสะดุดในเรื่องของความเข้าใจที่ผิดพลาดในการเตรียมข้อมูลให้ แต่ด้วยความช่วยเหลือและได้รับคำแนะนำที่ดีจาก ABS มาตลอด รวมทั้งทางทีมงานได้ซัพพอร์ตอย่างเต็มกำลัง ทำให้รายงานออกมาเป็นที่ประทับใจ”

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด
"บริษัท มีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะได้รับบริการจาก ABS อย่างรวดเร็ว และเป็นมืออาชีพมากๆ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ"

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
"ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ทุกคนที่สร้างความประทับใจในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเริ่มติดต่อดีลงาน การติดตามงาน การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำช่วยเหลือ การชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี และสุดท้ายได้รายงานครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ"

Thai President Foods Public Company Limited
บริษัทฯ ได้ใช้บริการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS ของอาจารย์ทอมมี่ ซึ่งงานของบริษัทในขณะนั้นมีความซับซ้อนกว่าการคำนวณทั่วไป เนื่องจากเป็นการคำนวณในขณะที่บริษัทมีการควบกิจการ แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดก็พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินการต่างๆลุล่วงด้วยดี แม้จะต้องมีการบริการหลังการดำเนินการ ทางอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณมากครับ

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
"ในการทำงานร่วมงานกับอาจารย์ทอมมี่และทีมงานบริษัท ABS มีความประทับใจเป็นอย่างมาก เรื่องการให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี อีกทั้ง ABS และทีมงานยังให้ความรู้ในเรื่องการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งทำให้ผมและผู้เกี่ยวข้องในบริษัทมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและกว้างขึ้น อีกทั้งหากมีกฏหมายใหม่ก็มีการ Update ตลอดเวลาจึงทำให้การรายงานผลประโยชน์พนักงานของบริษัทถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ"

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
"บริษัทฯ มีความประทับใจในการให้บริการของบริษัท ABS เป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องความเป็น professional ในการให้บริการ และความใส่ใจของพนักงานผู้ประสานงานทุกท่าน นอกจากนี้ทาง ABS ยังพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกับบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างใส่ใจและมีข้อแนะนำดีๆ ให้กับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา"

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
"เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ รวมทั้งให้คำปรึกษาที่ดี ขอบคุณมากๆ ค่ะ"

บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
"ในนามตัวแทนของบริษัทฯ รู้สึกดีที่ได้ใช้บริการของ ABS ครับ เพราะให้บริการดี ต่อรองง่าย ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมาย เป็นกันเองดีครับ"

บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) และ บริษัทในเครือ
"บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านมีความใส่ใจ ให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี และติดตามงานอย่างใกล้ชิด นำส่งผลงานได้อย่างรวดเร็วตรงตามความประสงค์ของลูกค้า"

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
"นอกจาก ABS จะจัดทำรายงานได้อย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างแล้ว ABS ยังคำนึงถึงผลกระทบทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย จุดนี้คือสิ่งประทับใจเพิ่มเติมนอกจากบริการที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วครับ"

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
"ค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่แพง และ ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับคู่ค้ารายอื่น อีกทั้งได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้ข้อมูลได้รวดเร็ว และชัดเจน และยังมีเงื่อนไขการให้บริการที่ให้คำนวณล่วงหน้าได้ ถือเป็นเงื่อนไขที่ดี เนื่องจากจะได้เห็นข้อมูลล่วงหน้า"

Asian Phytoceuticals Public Company Limited
"บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ได้ใช้บริการของ ABS ซึ่งมีการทำงานที่เป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของบริษัท ABS"

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ พึงพอใจกับการให้บริการครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ส่งมอบงานด้วยความรวดเร็ว"

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการใช้บริการกับ ABS ทีมงานเป็นมิตร มีความพร้อมในการให้บริการและให้คำปรึกษา รายงานอ่านเข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือค่ะ"

บริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
"บริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ที่สนับสนุนข้อมูลและตอบคำถาม และช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี ตามแผนงานที่วางไว้ และด้วยความเป็นมืออาชีพ และประทับใจอาจารย์ทอมมี่ที่ช่วยเหลือตลอดค่ะ"

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย)
"ทางบริษัทฯ มีความพึงพอใจอย่างมาก เนื่องจาก ABS สามารถให้ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันเวลา มีรายละเอียดอ้างอิงในการคำนวณดีเยี่ยม สำหรับสารบัญ ควรเพิ่มหัวข้อ สรุปยอดประมาณการหนี้สิน (ทรัพย์สิน) ราย 3 ปีจะทำให้บริษัทฯ เปิดหน้าที่ต้องการได้รวดเร็ว"

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
"บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจากทางบริษัท ABS เป็นครั้งที่ 2 แล้วรู้สึกประทับใจกับทีมงานที่ให้บริการ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของบริษัท ABS"

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
"ดีใจและประทับใจมากค่ะ ที่ได้รับบริการจากอาจารย์ทอมมี่และทีมงาน ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการที่มี service mind ที่ยอดเยี่ยม ไม่แปลกใจเลยที่ทีมงานน่ารัก เพราะมีอาจารย์เป็นต้นแบบ อาจารย์พร้อมช่วยเหลือ ประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างลงตัว นี่แหละบุคคลที่เราควรเคารพ”

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
"บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก กับทีมงาน ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี รวมถึงรูปแบบและเนื้อหาที่ละเอียดครบถ้วน"

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
"บริษัทฯ รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพในวิชาชีพของวงการคณิตศาสตร์ประกันภัย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ออกรายงานได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างมืออาชีพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบการรักษาความลับของข้อมูลที่ไว้ใจได้"

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
ABS มีการทำงานที่เป็นระบบ มีการติดตามงานดี รวมทั้งตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและรวดเร็ว

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
"บริษัทฯ ได้ใช้บริการกับ ABS เป็นครั้งที่ 2 แล้ว รู้สึกประทับใจทุกครั้งในความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานการทำงาน ความถูกต้องของข้อมูล และการรักษาเวลาในการส่งงาน ได้ตามกำหนดการทุกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก"

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
"บริษัท PHC ขอขอบคุณที่ทาง ABS ให้คำแนะนำ ให้บริการ และตอบกลับอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดทำ report ให้แล้วเสร็จตามที่แจ้ง โดยมิต้องติดตามแต่อย่างใด ดังนั้น หากบริษัทใดหรือเพื่อนต่างบริษัทปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำเรื่องการจัดทำ actuarial report ทางบริษัทฯ จะแนะนำ ABS ให้บริษัทนั้นๆ นอกจากนั้น PHC ขอให้ ABS รักษาคุณภาพในการให้บริการอย่างนี้ต่อไปค่ะ"

บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
"บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณทีมงาน ABS บริษัทมีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของบริษัท ABS"

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
"บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS เป็นรอบที่ 2 แล้ว โดย ABS ได้ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือต่างๆ กับบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงการให้บริการหลังจากงานเสร็จเรียบร้อย"

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
"ตามที่ ปณท. ได้ว่าจ้างบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด คำนวณมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกับภัยนั้น บริษัทฯ ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา โดย ปณท. มีความพึงพอใจในผลงานที่ส่งมอบ และการติดต่อประสานงานที่มีความรวดเร็ว"

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
"กลุ่มบริษัทคาราบาวแดงมีความประทับใจในการร่วมทำงานกับ ABS และรู้สึกว่าการตัดสินใจร่วมงานกับ ABS เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ABS มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในสาขาอาชีพผู้ประเมิน อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชี ไม่เพียงเฉพาะผู้ทำบัญชีแต่ยังเข้าใจถึงข้อกำหนดและความเหมาะสมของข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีต้องการเพื่อนำไปใช้ในการรายงานงบการเงิน"