เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

ด้วยบริการที่ถูก รวดเร็ว และได้มาตรฐานบริษัทกว่าร้อยบริษัทจึงไว้วางใจเราให้เป็นผู้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน จัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพค่ะ"

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS มากกว่าการประเมินทุกครั้งที่บริษัทเคยมีมา”

บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
ABS เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลที่กระจ่างชัด ตอบคำถามชัดเจน ทำให้บริษัทมั่นใจในคุณภาพของงานที่ ABS ได้ส่งมอบให้กับบริษัท ทางบริษัทฯพึงพอใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทาง ABS เป็นอย่างสูงค่ะ

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
“บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เคยใช้บริการบริษัท ฯ อื่น คำนวณผลประโยชน์พนักงาน แต่ไม่ประทับใจเนื่องจากให้คำปรึกษาน้อยมาก พนักงานบริการไม่ประทับใจ จึงได้ลองเปลี่ยนมาใช้บริการบริษัท ABS รวดเร็ว ประทับใจการบริการ และสามารถทำให้คลายความกังวลใจได้ โดยเมื่อปรึกษาแล้วทำให้เข้าใจมาตรฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม และจะใช้บริการต่อไปเรื่อย ๆ”

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS มากกว่าการประเมินทุกครั้งที่บริษัทเคยมีมา

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
"ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท ABS ค่ะ และจะใช้บริการอีกในโอกาสต่อไป เนื่องจากคุณภาพและราคาประทับใจ และได้รับความสะดวกในการช่วยตอบคำถามกับทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีค่ะ"

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ มีความประทับใจเป็นอย่างมากจากการใช้บริการในครั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ และทีมงานได้ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีการทำงานที่เป็นระบบ เป็นมืออาชีพ และมีความยืดหยุ่น รวมทั้งรายงานผลประโยชน์พนักงานที่ออกมา สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย และตรงตามความต้องการของผู้สอบบัญชีด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ในการสัมมนาอีกด้วย"

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
"ตามที่บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือได้ใช้บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์พนักงานของบริษัท ABS นั้น บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี ตอบรับลูกค้าได้รวดเร็ว มีความละเอียดและสอดคล้องกับกฎหมาย ให้คำอธิบายและคำชี้แนะที่ดี ตอบคำถามผู้สอบบัญชีได้ตรงประเด็นในทุกคำถาม รวมถึงระบบการรักษาความลับของลูกค้าที่ดีมีคุณภาพ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) ใคร่ขอขอบคุณท่านและทีมงานมา ณ โอกาสนี้ หวังว่าจะได้ใช้บริการท่านในโอกาสต่อไป"

บริษัท เอ็นบีซี (เอเชีย) จำกัด
“ทางบริษัทหวังว่าจะได้อาจารย์เป็นผู้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ต่อไป แม้ว่าบริษัทเราเพิ่งเริ่ม TAS19 มาใช้เป็นปีแรก แต่การที่ใช้บริการกับ ABS ก็สามารถทำให้เราหมดความกังวลใจได้ทาง โดย ABS คอยเป็นที่ปรึกษา ที่เข้าใจมาตราฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม และ ผู้สอบบัญชี ก็ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของทาง ABS อย่างมาก”

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด
"ทางบริษัท รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับทาง ABS และรู้สึกประทับใจในการให้บริการ ของพนักงานที่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยทางบริษัทเคลียร์ปัญหาต่างๆ ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณ และประทับใจที่ได้ร่วมงาน กับทาง ABS ในอนาคตทางบริษัทฯ ก็ยังคงวางใจใช้บริการในลำดับถัดไป"

บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จำกัด
"ได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานอย่างละเอียดก่อนการตกลงใช้บริการ ได้รับความสะดวกในการสอบถามข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนตามที่ตกลงกัน พนักงานทุกท่านที่ติดต่อด้วยอัธยาศัยดีมาก และมีเซอร์วิสมายด์มากๆ ค่ะ"

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด
"ขอเป็นตัวแทนบริษัท ฯ ขอขอบคุณ ABS เป็นอย่างสูงที่ทาง ABS ได้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ โดยมีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพ และคอยเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจมาตรฐานการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน และที่สำคัญ ช่วยตอบปัญหากับผู้สอบบัญชีด้วยดีมาโดยตลอด"

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
“ทางผู้สอบบัญชี ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของทางอาจารย์มาก ซึ่งจากที่ได้ทำงานร่วมกัน จะเห็นว่าบริษัทของอาจารย์ มีการทำงานเป็นระบบ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบ ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความเชื่อมั่นอย่างสูง ทางบริษัทหวังว่าจะได้อาจารย์เป็นผู้คำนวณคำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ต่อไป”

บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด
“ขอบคุณมากค่ะ ลูกค้าอย่างเรารู้สึกพอใจและไว้ใจ ที่จะว่าจ้างทางบริษัทอาจารย์ต่อไปเบื้องหน้า โดยในช่วงแรกที่ได้ติดต่อประสานงานกับทางทีมของอาจารย์ อาจจะมีสะดุดในเรื่องของความเข้าใจที่ผิดพลาดในการเตรียมข้อมูลให้ แต่ด้วยความช่วยเหลือและได้รับคำแนะนำที่ดีจาก ABS มาตลอด รวมทั้งทางทีมงานได้ซัพพอร์ตอย่างเต็มกำลัง ทำให้รายงานออกมาเป็นที่ประทับใจ”

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด
"บริษัท มีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะได้รับบริการจาก ABS อย่างรวดเร็ว และเป็นมืออาชีพมากๆ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ"

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
"ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ทุกคนที่สร้างความประทับใจในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเริ่มติดต่อดีลงาน การติดตามงาน การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำช่วยเหลือ การชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี และสุดท้ายได้รายงานครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ"

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้ใช้บริการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS ของอาจารย์ทอมมี่ ซึ่งงานของบริษัทในขณะนั้นมีความซับซ้อนกว่าการคำนวณทั่วไป เนื่องจากเป็นการคำนวณในขณะที่บริษัทมีการควบกิจการ แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดก็พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินการต่างๆลุล่วงด้วยดี แม้จะต้องมีการบริการหลังการดำเนินการ ทางอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณมากครับ