“รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19”

โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่
อาจารย์พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (อาจารย์ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA, MScFE (Distinction), B.Eng (Hons)

คุณจะได้อะไรที่ "แตกต่าง"

เข้าถึงได้ตลอดเวลา ด้วยบริการตอบคำถามอย่างใกล้ชิด

รับประกันความพึงพอใจ ชำระเงินหลังจากจบงาน

คุณวุฒิสูงสุดจาก อเมริกา อังกฤษ และไทย ประสบการณ์ กว่า 20 ปี

เชื่อมต่อการคำนวณ จากครั้งก่อนได้ โดยไม่มีสะดุด

บริษัท ABS รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน เป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และการสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ด้วยบริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่ถูก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ประทับใจ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไทย ระดับเฟลโล่ ที่เชี่ยวชาญด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานโดยเฉพาะ ที่ดูแลทั้งกระบวนการให้ลูกค้า เข้าถึงได้ตลอดเวลา ตอบคำถามอย่างใกล้ชิด ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปึ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้สอบบัญชีและผู้ใช้บริการกว่าพันบริษัท

ทำไมต้องเรา ?

ถูก… ด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวดเร็ว… ออกรายงานภายใน 5 วันทำการ
ได้มาตรฐาน… วุฒิระดับสูงสุดของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ถาม-ตอบ

สอบถามและพิจารณาถึงคุณภาพที่คาดหวังจากตัวรายงานการประเมินประกอบกับงบประมาณที่มีสำหรับการจัดจ้าง รวมถึงปรึกษาผู้ตรวจสอบบัญชี ถึงรายชื่อผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
ความน่าเชื่อถือและคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงประวัติในการตอบคำถาม/ข้อสงสัยให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีและ กลต. ที่ผ่านมา
เข้าไปที่เวปไซด์ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ที่ www.soat.or.th และค้นหาใน member search
เก็บข้อมูล วิเคราะห์สถิติในอดีต ตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จากนั้นจึงคำนวณ ประมวลผล และวิเคราะห์ถึงที่มาที่ไปของผลลัพธ์ พร้อมตัวเลขสำหรับการเปิดเผยงบ สุดท้ายจึงออกตัวรายงานการประเมิน และส่งให้ลูกค้าทำความเข้าใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ตรวจสอบบัญชีได้ซักถามจนกว่าจะพอใจ
ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ถ้าข้อมูลถูกต้อง ทางทีมงานจะสามารถเร่งประมวลผลและออกตัวรายงานฉบับร่างให้ภายใน 3 – 5 วันทำการ (แล้วแต่จะตกลงวันเวลากัน)

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

ด้วยบริการที่ถูก รวดเร็ว และได้มาตรฐานบริษัทกว่าร้อยบริษัทจึงไว้วางใจเราให้เป็นผู้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นบีซี (เอเชีย) จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม