“รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19”

โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่
อาจารย์พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (อาจารย์ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA, MScFE (Distinction), B.Eng (Hons)

คุณจะได้อะไรที่ "แตกต่าง"

เข้าถึงได้ตลอดเวลา ด้วยบริการตอบคำถามอย่างใกล้ชิด

รับประกันความพึงพอใจ ชำระเงินหลังจากจบงาน

คุณวุฒิสูงสุดจาก อเมริกา อังกฤษ และไทย ประสบการณ์ กว่า 20 ปี

เชื่อมต่อการคำนวณ จากครั้งก่อนได้ โดยไม่มีสะดุด

บริษัท ABS รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน เป็นบริษัทที่บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่รวดเร็ว คุ้มค่า ได้มาตรฐานสากล โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่จากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไทย ที่เชี่ยวชาญด้านการ "คำนวณผลประโยชน์พนักงาน" โดยเฉพาะ ที่ดูแลทั้งกระบวนการให้ลูกค้า เข้าถึงได้ตลอดเวลา ตอบคำถามอย่างใกล้ชิด ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้สอบบัญชีและผู้ใช้บริการกว่า 1,000 บริษัท

ทำไมต้องเรา ?

ถูก… ด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวดเร็ว… ออกรายงานภายใน 5 วันทำการ
ได้มาตรฐาน… วุฒิระดับสูงสุดของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ถาม-ตอบ

สอบถามและพิจารณาถึงคุณภาพที่คาดหวังจากตัวรายงานการประเมินประกอบกับงบประมาณที่มีสำหรับการจัดจ้าง รวมถึงปรึกษาผู้ตรวจสอบบัญชี ถึงรายชื่อผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
ความน่าเชื่อถือและคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงประวัติในการตอบคำถาม/ข้อสงสัยให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีและ กลต. ที่ผ่านมา
เข้าไปที่เวปไซด์ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ที่ www.soat.or.th และค้นหาใน member search
เก็บข้อมูล วิเคราะห์สถิติในอดีต ตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จากนั้นจึงคำนวณ ประมวลผล และวิเคราะห์ถึงที่มาที่ไปของผลลัพธ์ พร้อมตัวเลขสำหรับการเปิดเผยงบ สุดท้ายจึงออกตัวรายงานการประเมิน และส่งให้ลูกค้าทำความเข้าใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ตรวจสอบบัญชีได้ซักถามจนกว่าจะพอใจ
ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ถ้าข้อมูลถูกต้อง ทางทีมงานจะสามารถเร่งประมวลผลและออกตัวรายงานฉบับร่างให้ภายใน 3 – 5 วันทำการ (แล้วแต่จะตกลงวันเวลากัน)

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

ด้วยบริการที่ถูก รวดเร็ว และได้มาตรฐานบริษัทกว่าร้อยบริษัทจึงไว้วางใจเราให้เป็นผู้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้