ดาวน์โหลด

หลักการทางบัญชีตาม IFRS for NPAEs เปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

ดาวน์โหลด.

บริการรับคำนวณ TFRS16 (สัญญาเช่า) - รับประเมิน โดย ABS (อาจารย์ทอมมี่)
บริการรับคำนวณ TFRS 9 (เครื่องมือทางการเงิน) - TFRS16 (สัญญาเช่า) - RBC/ IBNR / Product Pricing / IFRS17- โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโล่ (ทอมมี่ – พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)
ดาวน์โหลด.

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked)
อย่าซื้อประกัน Unit Linked จนกว่าจะได้อ่าน !!
ดาวน์โหลด.

The-Coach-ทอมมี่ แอคชัวรี่ โค้ชอาชีพ มนุษย์ทองคำ นักวิศวกรรมการเงิน

ดาวน์โหลด.

ABS - Mortalitytable2560 Analysis
Password : TommyABSMortalityTable
ดาวน์โหลด.

Press Release The Top Job Secret V.2
ไขความลับสู่ความเป็นมืออาชีพ กับ The Top Job Secret ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน
ดาวน์โหลด.

ABS Worksheet 300 & 400
การบันทึกบัญชี “จากกฎหมาย 300 วันเป็น 400 วัน”
ดาวน์โหลด.

กฎ 3 ข้อ เลือกอาชีพให้ประสบความสำเร็จ

ดาวน์โหลด.

ไฟล์คำนวณภาษี โดย ABS (อาจารย์ทอมมี่)
ตัวอย่างประกอบการคำนวณฐานภาษี 2560 เท่านั้น โปรดคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภาษีจาก www.rd.go.th
ดาวน์โหลด.

Employee_Benefit_Model_NPAEs
ไฟล์คำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมาย 400 วัน (NPAEs)
ดาวน์โหลด.