ดาวน์โหลด

หลักการทางบัญชีตาม IFRS for NPAEs เปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

ดาวน์โหลด.

ยูนิตลิงค์ (Unit Linked)
อย่าซื้อประกัน Unit Linked จนกว่าจะได้อ่าน !!
ดาวน์โหลด.

The-Coach-ทอมมี่ แอคชัวรี่ โค้ชอาชีพ มนุษย์ทองคำ นักวิศวกรรมการเงิน

ดาวน์โหลด.

ABS - Mortalitytable2560 Analysis
Password : TommyABSMortalityTable
ดาวน์โหลด.

Press Release The Top Job Secret V.2
ไขความลับสู่ความเป็นมืออาชีพ กับ The Top Job Secret ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน
ดาวน์โหลด.

EB NPAEs Model 400
ไฟล์คำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมาย 400 วัน (NPAE)
ดาวน์โหลด.

ABS Worksheet 300 & 400
การบันทึกบัญชี “จากกฎหมาย 300 วันเป็น 400 วัน”
ดาวน์โหลด.

กฎ 3 ข้อ เลือกอาชีพให้ประสบความสำเร็จ

ดาวน์โหลด.

ไฟล์คำนวณภาษี โดย ABS (อาจารย์ทอมมี่)
ตัวอย่างประกอบการคำนวณฐานภาษี 2560 เท่านั้น โปรดคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภาษีจาก www.rd.go.th
ดาวน์โหลด.