เกิดวิกฤตตลาดหุ้น ยังจะซื้อยูนิตลิงก์กันอยู่หรือเปล่า

6 เมษายน 2563

เกิดวิกฤตตลาดหุ้น ยังจะซื้อยูนิตลิงค์กันอยู่หรือเปล่า

ยูนิตลิงค์ (unit linked) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประกันควบการลงทุน แต่ไม่ใช่ประกันเพื่อการลงทุน โดยบริษัทประกันพัฒนาออกแบบเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการนำเบี้ยประกันไปลงทุนและสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนตามความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต และตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งบริษัทจะนำเบี้ยประกันที่ได้รับ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ไปลงทุนในกองทุนซึ่งมีระดับความเสี่ยง และความคาดหวังต่อผลตอบแทนที่หลากหลายกว่า แบบประกันรูปแบบอื่น ๆ

ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกให้ไปลงทุนในหุ้น เพราะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งแน่นอนว่ามีความเสี่ยงมากกว่าแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ทั่วไปที่เน้นการคืนผลตอบแทนเป็นเงินการันตีเสียส่วนใหญ่

หลายคนเลือกซื้อยูนิตลิงค์ ตอนตลาดหุ้นกำลังเป็นขาขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลักการของการซื้อยูนิตลิงค์นั้น ควรมองไปที่การวางแผนชีวิตของแต่ละคนมากกว่า เพราะต้องวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตและวัตถุประสงค์ของแต่ละคน แล้วค่อยกลับมาวางแผนว่าจะจัดการกับวินัยการแบ่งเงินมาจ่ายเป็นเบี้ยประกันในแต่ละงวดอย่างไร ทั้งนี้ ผมพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าการลงทุนในบทความนี้ เพราะผมเชื่อว่าการซื้อประกันชีวิตนั้นไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการซื้อความมั่นคงในชีวิต เพื่อวางแผนชีวิตของเราและคนข้างหลังมากกว่า

การลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ จะพุ่งเป้าไปเพื่อความมั่งคั่ง (wealth) ซึ่งจะแตกต่างกับยูนิตลิงค์ที่มีเป้าหมายเพื่อความมั่นคง (financial security) และในเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเมื่อไร เราจะเห็นความแตกต่างออกมาได้อย่างชัดเจน

โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงประโยชน์ของยูนิตลิงค์ที่ผมเห็นมาทุกครั้งคือ สามารถช่วยให้ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและก้าวข้ามความผันผวนจากการลงทุนได้ เพราะยูนิตลิงก์ถูกออกแบบมาให้ใช้การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ DCA (dollar-cost averaging) อย่างแท้จริง โดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ที่คิดว่ามีความรู้เพียงพอและต้องการลงทุนด้วยตัวเองจริง ๆ แต่พอเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น ก็จะไม่กล้าทำตามการลงทุนที่ตั้งใจไว้ตอนแรก เกิดความไม่สบายใจ กังวล กลัว รวมไปถึงความเครียดที่จะตามมา ซึ่งมันเป็นเรื่องสภาพจิตใจของแต่ละคน บางคนถึงแม้มีความรู้ทางการลงทุนเยอะ พอมาเจอเรื่องนี้กับตัวเอง ก็ทำอะไรไม่ถูก

ยิ่งถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนมากอยู่แล้ว ในวิกฤตตลาดหุ้นทุกครั้งจะเห็นนักลงทุนกุมขยับ เครียด และกังวลกันจนบางคนทนไม่ไหว ถึงขั้นตัดพอร์ตขายทิ้ง ในมุมกลับกัน ก็มีบางคนที่มีเงินสดเหลืออยู่ก็ช้อนซื้อจนเงินหมด (แล้วหุ้นก็ลงต่ออีก จนช้อนที่ซื้อนั้นรับไม่ไหว เรียกว่า ช้อนหักกันเลยทีเดียว)
ยูนิตลิงค์จึงเป็นอะไรที่มากับวินัยทางการเงินและถัวเฉลี่ยเงินเม็ดที่ลงไป ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือตลาดจะลง ก็ไม่ต้องไปใส่ใจ ไม่ต้องไปดีใจเมื่อหุ้นขึ้น ไม่ต้องไปเสียใจเมื่อหุ้นลง เพราะวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินนั้น มันต่างจากการเอาชนะตลาดหุ้น แต่เป็นการวางแผนในระยะยาว โดยบริษัทประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจะคอยแนะนำให้ความรู้และให้กำลังใจในการสร้างวินัยให้ผู้ถือกรมธรรม์เข้าใจและมุ่งมั่นกับเป้าหมายของการออมให้จ่ายเบี้ยประกันต่อไปจนครบกำหนดเป้าหมายของระยะเวลาการวางแผนการเงิน

ถ้าเรามาวิเคราะห์กันแล้วจะเห็นว่า เงินที่ลงไปเมื่อตลาดหุ้นลงก็จะได้จำนวนหน่วยลงทุนที่มากขึ้น ส่วนเงินที่ลงไปเมื่อตลาดหุ้นขึ้นก็จะได้จำนวนหน่วยลงทุนที่น้อยลง และการซื้อยูนิตลิงค์นั้น เป็นการวางแผนแบบระยะยาวมากกว่า 10-20 ปีเป็นต้นไป จึงต้องได้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตตลาดหุ้น วิกฤตโรคระบาด และวิกฤตอื่น ๆ ได้ทุกครั้ง

สรุปแล้ว ยูนิตลิงค์จึงเป็นการมองเกมยาว ไม่ใช่มองเกมสั้น การวางแผนชีวิตเอาไว้ จะทำให้เรามีวินัยทางการออมมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือยูนิตลิงค์ เป็นความคุ้มครองที่มีติดประจำตัวไว้ได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะก่อนซื้อยูนิตลิงค์ก็ควรต้องมีการวางแผนชีวิตควบคู่กับการวางแผนการเงินให้ และหลังจากซื้อแล้วก็จะเหมือนมีที่ปรึกษาทางการเงินด้านความคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงิน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชีวิต โดยคอยแนะนำถึงเป้าหมายและแผนของชีวิตให้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการวางแผนชีวิตที่เน้นความคุ้มครองและความมั่นคงเป็นหลัก (แต่ไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่ง)


นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
อาจารย์บรรยายด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
อาจารย์ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน 
และผู้แต่งหนังสือ
  • The Top job Secret ภาค 1 - อาชีพเงินล้านที่คนไทยยังไม่รู้จัก 
  • The Top job Secret ภาค 2 - ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน 
  • ให้เงินทำงาน ภาค 1 - การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้ถูกวิธี (Asset Liability Management)
  • ให้เงินทำงาน ภาค 2 - วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตัดสินใจวางแผนออมเพื่อประโยชน์ทางภาษี)
ติดต่อสอบถามหรือติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากเรา