เฮลั่น ! พร้อมใช้ "กฎหมาย 400 วัน" หลังพระราชพิธีฯ

6 เมษายน 2562

พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ 5 เมษายน และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การบันทึกบัญชี “จากกฎหมาย 300 วันเป็น 400 วัน”

26 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

กฎหมายแรงงงาน 400 วัน เกี่ยวกับ “ผลประโยชน์พนักงาน”

12 กุมภาพันธ์ 2562

จากที่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 261 ที่ผ่านมาทาง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีผลการพิจารณาสำหรับการรับรู้ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

3 เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับ "ผลประโยชน์พนักงาน"

29 มกราคม 2562

ในช่วงจะสิ้นปีหรือขึ้นปีใหม่ ประมาณการต่างๆ ทั้งหลายในงบการเงินก็ถึงเวลาจะต้องนำมาทบทวนใหม่

เช็คกฎหมายแรงงานที่กำลังมากับ "ผลประโยชน์ของพนักงาน"

20 ธันวาคม 2561

รัฐบาลกำลังผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 วัน

ความหมายของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

16 ตุลาคม 2561

นักวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีทักษะรอบตัวทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์...

ใครว่าบริษัทประกันเป็นเสือนอนกิน

1 ตุลาคม 2561

หลายคนในที่นี้คงเคยได้ยินคำว่าเสือนอนกินกันอยู่บ้าง และก็มีไม่น้อยที่คิดว่าบริษัทประกันนั้นขายแค่กระดาษและก็คอยเป็นเสือนอนกิน ...

ทำไมต้องตั้งเงินสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์พนักงาน

25 กันยายน 2561

กฎหมายแรงงานตัวใหม่ในตอนนี้ได้กำหนดว่า “การเกษียณ” เท่ากับเลิกจ้าง ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย...

บทบาทของผู้กำหนดนโยบายกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

25 กันยายน 2561

ผมเชื่อว่าเราต้องการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมากขึ้นกว่าเดิม...

เม่า...เก้าชีวิต

25 กันยายน 2561

“พอร์ตหุ้นตอนนี้...เป็นไงมั่ง....ลงจากดอยยัง ? ”

บ้าน...แลกบำนาญ (จำนอง...แบบไหลย้อนกลับ)

24 กันยายน 2561

บ้านที่ผ่อนส่งกันนานถึง 20 - 30 ปี ทำให้เงินเก็บทั้งชีวิตร่อยหรอลงกับการเป็นเจ้าของ แต่จะทำอย่างไร เมื่อถึงคราวจำเป็นในยามเกษียณ...

ออม 2 แสน ได้ 2 ล้าน

24 กันยายน 2561

คำถามที่ผมมักจะถูกถามอยู่บ่อยๆ เวลามีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคม...

เกษียณเท่ากับเลิกจ้าง...ลูกจ้างเฮ...นายจ้างเตรียมเงินชดเชยสำรองไว้...

24 กรกฎาคม 2561

ทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า ถ้าเราโดนเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้เรา (เป็นค่าทำขวัญ) แต่ข่าวดีที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือ...

ทำไมต้องตั้งเงินสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อเงินชดเชยยามเกษียณจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

15 กรกฎาคม 2561

อัตราค่าชดเชยตามอายุงานเมื่อทำงานจนถึงอายุเกษียณ คือ อายุงานมากกว่า 10 ปี ได้รับการชดเชย 10 เดือน หรือ 300 วัน หากทำงาน 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับการชดเชย 8 เดือน...

คณิตศาสตร์ประกันภัยกับการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19

26 มิถุนายน 2561

เมื่อพูดถึงมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 นั้น นักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีย่อมจะอ่านผ่านคำว่า “คณิตศาสตร์ประกันภัย” บ่อย ๆ เป็นแน่...

มารู้จักนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกันเถอะ

22 มิถุนายน 2561

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หรือที่เรียกกันว่า แอคชัวรี) คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติความน่าจะเป็นมาใช้...

บริษัท แอคชัวเรียบ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด คือบริษัทรับให้คำปรึกษาและคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 ด้วยบริการที่ถูก รวดเร็ว ตามหลักมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 ได้กำหนดไว้ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่ (อาจารย์พิเชฐ) ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้สอบบัญชีและผู้ใช้บริการกว่าพันบริษัท โดยมั่นใจได้ว่าการคำนวณจะออกมาถูกต้องและตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 จากสภาวิชาชีพบัญชีอย่างแน่นอน