หลักการของการสร้างโมเดลใน IFRS9

7 เมษายน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่เรียกกันว่า IFRS9 นั้น มีการปรับปรุงหลักการและวิธีการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การบันทึกบัญชี “จากกฎหมาย 300 วันเป็น 400 วัน”

18 กรกฎาคม 2562

กฎหมายใหม่ได้กำหนดว่า "เกษียณเท่ากับเลิกจ้าง" นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย สำหรับนายจ้าง ตอนนี้ต้องเตรียมตัวคำนวณผลประโยชน์พนักงานเหล่านี้ ให้ตั้งเงินสำรองรับรู้เป็นภาระหนี้สินของบริษัท

หลักสูตรสัมมนา ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPA/CPD) ประจำปี 2563 โดย อาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่

10 สิงหาคม 2563

หลักสูตรสัมมนา ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPA/CPD) ประจำปี 2563 โดย อาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่

ทางออกของธุรกิจประกันหลังโควิด

23 เมษายน 2563

ระหว่างที่ทุกประเทศเข้าสู่โหมด Lockdown ธุรกิจประกันภัย จะเป็นกันชนหรือเครื่องมือทางเงินพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงสำหรับครัวเรือน

ทำไมต้องตั้งเงินสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์พนักงาน

25 กันยายน 2561

กฎหมายแรงงานตัวใหม่ในตอนนี้ได้กำหนดว่า “การเกษียณ” เท่ากับเลิกจ้าง ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย...

คำนวณความรักกับ Love Battle รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน (รวมทุกภาพ ทุกคลิป)

25 เมษายน 2562

เรื่องราวความรักที่แปลกใหม่ แต่สนุก ตลก ฮา น่ารัก หักมุมแนวเกาหลี ตลอดทั้งเรื่อง ยิ่งถ้ามาดูกับคนรักน่าจะทำให้รักกันมากขึ้นด้วย

ความหมายของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

16 ตุลาคม 2561

นักวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีทักษะรอบตัวทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์...

บริษัท แอคชัวเรียลบิส จำกัด คือ บริษัทรับให้คำปรึกษาและคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 ด้วยบริการที่รวดเร็ว คุ้มค่า มาตรฐานสากล ตามหลักมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 ได้กำหนดไว้ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่ (อาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้สอบบัญชีและผู้ใช้บริการกว่าพันบริษัท โดยมั่นใจได้ว่าการคำนวณจะออกมาถูกต้องและตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 จากสภาวิชาชีพบัญชีอย่างแน่นอน