สัมมนาเก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) หลักสูตร TAS19 TFRS9 TFRS16 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ประจำปี 2564 โดยอาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่

4 สิงหาคม 2564

สัมมนาเก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) หลักสูตร TAS19 TFRS9 TFRS16 

แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ประจำปี 2564

โดยอาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่

 

ด่วน!! (รับจำนวนจำกัด)

 

เนื่องด้วยทางบริษัท ABS มีการสัมมนาเก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) หลักสูตร TAS19 TFRS9 TFRS16 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ประจำปี 2564 โดยอาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่ โดยรายละเอียดทั้ง 2 หลักสูตร มีดังนี้

 

1.    หลักสูตร: การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Employee Benefit Actuarial Valuation)

        วันที่: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา : 09.00 - 16.30 น. (เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

 รายละเอียดหลักสูตร

- เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน และมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 19 (TAS 19)

- เข้าใจถึงประโยชน์ และความจำเป็นของการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงาน

- วิธีการเลือกข้อมูลพนักงานที่จะต้องส่งให้แก่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อใช้ในการคำนวณ

- ขั้นตอนการคำนวณผลประโยชน์พนักงานเบื้องต้น รวมถึงการคำนวณสถิติ และภาพรวมของที่มาของสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

- วิธีการอ่านรายงาน ข้อควรระวัง และวิธีการนำผลลัพธ์ไปใช้ในการบันทึกบัญชี

- เข้าใจถึงผลกระทบจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์  พร้อมทั้งวิธีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

- กรณีศึกษา ประสบการณ์และประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นจากบริบทในประเทศไทยและต่างประเทศ

 


2.    หลักสูตร: TFRS9 ตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS16 สัญญาเช่า

        วันที่: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา : 09.00 - 16.30 น. (เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

รายละเอียดหลักสูตร

- ถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากการสร้างแบบจำลองสำหรับการคำนวณให้กับบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์

- ขอบเขตและเครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ ที่ต้องคำนวณการตั้งสำรองการด้อยค่า

- หลักการและขั้นตอนการคำนวณตาม TFRS 9 และ TFRS 16

- เทคนิคการตั้งสำรองสำหรับบัญชีลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ทางการเงิน

- เทคนิคการศึกษาผลกระทบจาก Forward-Looking ที่มีต่อการตั้งสำรองการด้อยค่า

- วิธีการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ หนี้สินสัญญาเช่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

- การตีความสัญญาเช่า เช่น นิยาม ระยะเวลา สิทธิต่าง ๆ ที่อยู่ในสัญญาเช่า รวมถึงอัตราการปรับค่าเช่าต่าง ๆ

 


อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เวลา : 09.00 - 16.30 น. (เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

 

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวม VAT 7%)

-     ค่าอบรม 1,200 บาท / ท่าน / หลักสูตร ราคาพิเศษ 2 ท่าน ลดเหลือ 999 บาท / ท่าน / หลักสูตร (ด่วน!! รับจำนวนจำกัด)

-     ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่ 013-8-85264-4  ชื่อบัญชี บจก. แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับที่อีเมล jiratchaya@actuarialbiz.com ค่ะ)

 

สิ่งที่จะได้รับในวันงาน

-     จำนวนชั่วโมง CPD จากสภาวิชาชีพบัญชี 4 ชั่วโมง

-     ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 122/2545

 

ระเบียบในการอบรมสัมมนา

-     ท่านผู้สนใจต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเข้าร่วมการอบรมสัมมนา

-     ก่อนเริ่มอบรมสัมมนา จะมีการลงชื่อเพื่อยืนยันตัวตน ท่านผู้สนใจต้องลงชื่อภายในเวลาที่ทีมงานกำหนด

-     ในระหว่างการอบรมสัมมนา ท่านผู้สนใจต้องเปิดกล้องตลอดเวลาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน


ท่านที่สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้ ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก

โปรดสำรองที่นั่ง โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/AokUUiWUrXcMr1i26

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K.จิรัชชญา หมายเลขโทรศัพท์ 083-256-1134 หรือ K.ขวัญสิริน หมายเลขโทรศัพท์ 062-541-9823โดย : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่ FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)

อดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 

อาจารย์บรรยายด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน 

และผู้แต่งหนังสือ

  • The Top job Secret ภาค 1 - อาชีพเงินล้านที่คนไทยยังไม่รู้จัก
  • The Top job Secret ภาค 2 - ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน
  • ให้เงินทำงาน ภาค 1 - การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้ถูกวิธี (Asset Liability Management)
  • ให้เงินทำงาน ภาค 2 - วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตัดสินใจวางแผนออมเพื่อประโยชน์ทางภาษี)

บทความที่เกี่ยวข้อง