Actuarial Skill ปลดล็อคศักยภาพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

6 มิถุนายน 2562

What is Mindset ?
ทำอย่างไรเราถึงจะ Maximize หรือ ทำให้ Mindset ของเราเติบโตมากที่สุด Mindset คือการสร้างทัศนคติหรือสิ่งที่เราเรียกว่า Attitude การสร้างทัศนคติทำไมจึงสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพอะไรก็ตาม รวมไปถึงสายอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ABC concepts 

Attitude ทัศนคติ     
Behavior พฤติกรรม
Consequent ผลลัพธ์ที่ตามมา

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราไปบังคับให้ใครทำอะไรบางอย่าง ที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดี และเราไปบังคับที่ผลลัพธ์ มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ชั่วคราว สุดท้ายเขาก็จะกลับมาแบบเดิมตามพฤติกรรมเดิมของเขา แต่ถ้าเราไปบังคับที่พฤติกรรมของเขา ตัวพฤติกรรมนี้เองจะเป็นตัวที่สื่อออกมาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่พฤติกรรมที่ดีก็มาจากทัศนคติ ทัศนคติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด 

หรือ  สมมติว่าเรา ต้องการจะตื่นมาทำงานทันเวลาในตอนเช้า ถ้าไปดูที่ผลลัพธ์ก็อาจจะมาทำงานเช้าได้แค่ไม่กี่วัน แต่ถ้าปรับที่พฤติกรรมนอนเร็ว ตื่นเช้า ตั้งนาฬิกาปลุก แต่ซักพักการทำแบบนี้ทุกวันอาจจะเป็นการฝืนใจ ก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ไม่ยั่งยืน

ถ้าปรับที่ทัศนคติอาจจะย้อนกลับมามองว่าข้อดีข้อเสียของการมาทำงานตรงเวลา จะเกิดอะไรขึ้น อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบ หรือ Early Bird ที่ว่าใครที่มาก่อนส่วนใหญ่ จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเสมอ จึงเป็นตัวอย่างของที่มาของ ABC concepts 

Growth Mindset vs Fixed Mindset

Fixed Mindset จิตใจที่ถูกปิดไว้ ปิดกั้นศักยภาพของตนเอง ไม่คิดจะเปิดรับความรู้ใหม่ๆ
 • ถ้าฉันท้อแท้ ฉันก็จะยกเลิก
 • ฉันไม่ชอบที่จะถูกท้าทาย รู้สึกอึดอัดเวลามีคนมา Challenge
 • ถ้าดีก็ดี ถ้าไม่ดีก็คือไม่ดี ถ้าฉันพลาดแปลว่าฉันนั้นแย่
 • ถ้าฉันพลาดแปลว่าฉันนั้นแย่
 • ถ้าฉันทำอะไรสำเร็จ เหมือนฉันถูกข่มขู่
 • คิดแค่ว่าความสำเร็จเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง

Growth Mindset จิตใจที่เปิดรับความรู้และสิ่งใหม่ๆ
 • ถ้าฉันท้อทอย ฉันก็มุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไป
 • ฉันอยากจะท้าทายตัวเอง แข่งขันกับตัวเอง
 • ฉันสามารถจะเรียนรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ มีความพยายามที่ต้องการจะเรียนรู้
 • ถ้าฉันล้มเหลว มันคือการที่ได้เรียนรู้
 • ถ้าฉันประสบความสำเร็จ ฉันก็รู้สึกมีกำลังใจ


จะเห็นว่า ตอนแรกถ้าฝั่งหนึ่งเป็น Fixed Mindset ผลลัพธ์ก็คือ จบลงด้วยฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะ แต่ถ้าเป็น Growth Mindset ก็จะพยายามแล้วก็คิดต่อยอดหาวิธีทำกระบวนการทุกอย่างดีขึ้น 

Learn   รู้หลักการของการเรียนรู้

Learn    
Un-Learn
Re-Learn

ยุคปัจจุบันเป็นยุคใหม่ของการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีแต่คำว่า Learn อย่างเดียว แต่มีคำว่า Un-Learn ด้วย เราอยู่ในช่วงที่ข้อมูลความรู้ท่วมท้น ค้นหาอะไรก็เจอ หลายๆข้อมูลความรู้ก็มีการหมดอายุด้วย แล้วค่อยมา Re-Learn อีกทีหนึ่ง

ของบางอย่างรู้อยู่แล้วว่าเราพึ่งเรียนรู้ แต่โลกของเรามันเปลี่ยนเร็วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลความรู้เสมอ 
Connecting The dots  

Confidence to Follow Your HEART even when it leads you off the well-Worn path.
So you have to TRUST that the dots will somehow connect in your future.
You can’t connect the dots looking forward.
You can only connect the dots looking backwards.
(Steve Jobs)
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจได้อย่างไร สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ใน 

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
อาจารย์บรรยายด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน
และผู้แต่งหนังสือ 
 •  The Top Job Secret ภาค 1 – อาชีพเงินล้านที่คนไทยยังไม่รู้จัก
 •  The Top Job Secret ภาค 2 - ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน 
 • ให้เงินทำงาน ภาค 1 - การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้ถูกวิธี (Asset Liability Management)
 • ให้เงินทำงาน ภาค 2 - วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตัดสินใจวางแผนการออมเพื่อประโยชน์ทางภาษี)