การคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากตารางมรณะไทยตัวใหม่

22 กรกฎาคม 2561

 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะสร้าง “ตารางมรณะ” ขึ้นมา และแบ่งออกตามปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งนิยมกันมากที่สุดคือ แบ่งออกตาม อายุ (เอาทุกอายุตั้งแต่ แรกเกิด จนกระทั่ง 100 ปี) และ เพศ (ขอคำนวณแยกแค่ 2 เพศเท่านั้น เพราะ เพศที่ 3 หาข้อมูลมาทำสถิติยากครับ)

เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยก็มีตารางมรณะตัวใหม่ถือกำเนิดขึ้น เรียกว่า “ตารางมรณะไทย ปี 2560” ซึ่งประกาศให้ใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญคือการยกเลิกตารางมรณะตัวเก่า (ตารางมรณะไทย ปี 2551) แล้วมาใช้ตารางมรณะตัวใหม่นี้แทน

ถ้าเราคำนวณอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย จะเห็นว่าจากที่เคยเฉลี่ยอยู่ที่ 70 ปี (ตารางมรณะไทย ปี 2551) ตอนนี้อายุขัยไปอยู่ที่ 74 ปี (ตารางมรณะไทย ปี 2560) โดยตารางมรณะตัวใหม่ จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 65% - 70% ของตัวเก่าเท่านั้น (ปรับลดลงมา 30% - 35%)

เรามาดูกันว่า ตารางมรณะตัวใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเก่าอย่างไรบ้าง

     - อัตราการตายของคนแต่ละอายุ ลดน้อยลง โดยอัตราการตายของคนที่อยู่ในช่วง 20 – 30 ปี นั้นจะลดลงไปถึง 35% - 45%

     - อัตราการตายของคนที่อยู่ในช่วง 31 – 60 ปี นั้นจะลดลงไปถึง 25% - 35%   

     - คนที่เลยวัยเกษียณก็มีโอกาสเสียชีวิตน้อยลง โดยเฉพาะช่วง 61 – 75 ปี นั้น พบว่า อัตราการเสียชีวิต ลดน้อยลง ปีละประมาณ 25


                                                        

ผมได้ทำการเปรียบเทียบตารางมรณะไทย และแต่ละคนก็สามารถ “กรอกข้อมูลอายุและเพศ” ของตัวเองลงไปในโปรแกรม ที่ผมทำขึ้น เพื่อทำนายว่าเราจะมีอายุยืนถึงเท่าไร โอกาสที่เราจะเสียชีวิตในอีก 10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้า จะมีมากน้อยแค่ไหน เป็นโปรแกรมที่ทำขึ้นเอง “แจกฟรี” เพื่อเผยแพร่ ครับ

โดยทุกท่านสามารถคลิ๊กไปเล่นเองได้ที่ www.actuarialbiz.com/mortalitytable2560 

                                                    

 ด้วยตารางมรณะใหม่นี้เอง ที่บ่งบอกว่าอายุคนเราจะยืนขึ้น ทำให้มีผลกระทบกับการตั้งสำรองทาง คณิตศาสตร์ประกันภัย โดยเฉพาะการคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายค่าชดเชยในตอนเกษียณเพราะแปลว่าคนเราจะเสียชีวิตน้อยลงและมีโอกาสได้รับเงินเกษียณอายุมากขึ้น ผลกระทบจากการประเมินมูลค่าหนี้สินใหม่ตาม มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19) จึงมีอยู่พอสมควร และต้องใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประเมินมูลค่าใหม่ 


อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ


โดย : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) มือหนึ่งด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) 
ผู้เขียนหนังสือขายดี The Top Job Secret ภาค 2 และที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน


ติดต่อสอบถามหรือติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากเรา