ตารางมรณะไทย สำหรับการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

16 กรกฎาคม 2562

สำหรับการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า จะมีสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตัวหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้คือ สมมติฐานอัตรามรณะ (Mortality Rate Assumption)

โดยสมมติฐานอัตรามรณะจะอ้างอิงจาก ตารางมรณะไทย (Thai Mortality Ordinary) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคปภ. ตารางมรณะไทยเป็นตารางที่ทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลสถิติการมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 100 ปี จัดทำเป็นอัตรามรณะของบุคคลในช่วงอายุต่าง ๆ ว่า อัตรามรณะในแต่ละช่วงอายุเป็นเท่าไร

ปกติแล้วสำนักงานคปภ. จะประกาศตารางมรณะใหม่ทุก ๆ 10 ปี และในปัจจุบัน เราอ้างอิงสมมติฐานอัตรามรณะจากตารางมรณะไทย ปี 2560 (TMO17) ซึ่งสำนักงานคปภ.ได้มีการประกาศใช้ตารางมรณะฉบับนี้เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา
เดิมที ตารางมรณะมีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันชีวิต แต่ในการคำนวณผลประโยชน์พนักงานได้มีการนำตารางมรณะไทยมาประยุกต์ใช้ในการหาว่า พนักงานแต่ละคนมีโอกาสที่จะทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุเป็นเท่าไร โดยคำนวณร่วมกับสมมติฐานอัตราการหมุนเวียนพนักงาน


จากตารางด้านบน เป็นตารางมรณะไทย ปี 2560 (TMO17) แบบสามัญ ในช่วงอายุ 21 – 40 ปี โดยข้อควรระวังในการอ่านตัวเลขในตารางคือ ตัวเลขทั้งหมดในตาราง เป็นจำนวนคนที่จะเสียชีวิตก่อนถึงปีถัดไป เทียบกับจำนวนคน 1000 คน

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชายอายุ 21 ในตารางแสดงตัวเลขอัตรามรณะไว้ 1.3901 เท่ากับว่า ผู้ชายอายุ 21 จำนวน 1000 คน จะมี 1.3901 คน เสียชีวิตก่อนอายุครบ 22 ปี (มีคนจำนวน 998.6099 คน ที่มีชีวิตอยู่จนครบอายุ 22 ปี) หรืออาจจะพูดอีกอย่างว่า ผู้ชายอายุ 21 มีโอกาส 0.13901% ที่จะเสียชีวิตก่อนอายุครบ 22 ปี
และถ้าต้องการคำนวณให้มากกว่านั้น เช่น ผู้หญิงอายุ 21 ปี มีโอกาสมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 25 ปีเท่าไร โอกาสเสียชีวิต และอยู่รอดในแต่ละปีจะเป็นดังภาพจากภาพ ผู้หญิงอายุ 21 ปี มีโอกาสอยู่รอดถึงอายุ 22 ปี 99.9570% และจากอายุ 22 ปี จะมีโอกาสอยู่รอดถึงอายุ 23 ปีคือ 99.9557%
วิธีการคำนวณโอกาสอยู่รอดจากอายุ 21 ปี ไปจนถึงอายุ 25 ปี จะต้องคำนวณแบบ Conditional Probability หรือคูณโอกาสอยู่รอดแต่ละปี ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเป้าหมาย (ในที่นี้คืออายุครบ 25 ปี) ดังนั้นโอกาสที่ผู้หญิงอายุ 21 ปีจะอยู่รอด ไปจนถึงอายุ 25 ปี คือ "99.9570% × 99.9557% × 99.9544% × 99.9532% " ซึ่งเท่ากับ 99.8205% 

ซึ่งตรงนี้อาจจะเอาไปขยายความต่อไปได้อีกว่า โอกาสที่ผู้หญิงอายุ 21 ปี จะเสียชีวิตก่อนอายุครบ 25 ปี เท่ากับ 100% - 99.8205% เท่ากับ 0.1795%
แต่นอกจากจะนำตารางมรณะไปคำนวณหาโอกาสอยู่รอด หรือ โอกาสเสียชีวิตได้แล้ว ตารางมรณะเองยังสามารถนำไปคำนวณอายุขัยเฉลี่ย หรือ Life Expectancy ได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี การคำนวณอายุขัยเฉลี่ย จำเป็นจะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับที่สูงขึ้น และต้องใช้เวลาในการศึกษามากพอสมควร

ดังนั้นผู้ที่สนใจจะคำนวณอายุขัยเฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุ สามารถดาวน์โหลด Worksheet การคำนวณได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ครับ

 

ซึ่งวิธีการใช้ Worksheet ก็ไม่ยาก เพียงแค่ใส่อายุ และเพศที่ต้องการคำนวณ ก็จะทราบอายุขัยเฉลี่ยทันที


นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
อาจารย์บรรยายด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน
และผู้แต่งหนังสือ 
  •  The Top Job Secret ภาค 1 – อาชีพเงินล้านที่คนไทยยังไม่รู้จัก
  •  The Top Job Secret ภาค 2 - ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน 
  • ให้เงินทำงาน ภาค 1 - การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้ถูกวิธี (Asset Liability Management)
  • ให้เงินทำงาน ภาค 2 - วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตัดสินใจวางแผนการออมเพื่อประโยชน์ทางภาษี)


ติดต่อสอบถามหรือติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากเรา