"ทอมมี่ แอคชัวรี่" โค้ชอาชีพ มนุษย์ทองคำ นักวิศวกรรมการเงิน

1 กรกฎาคม 2562

ACTUARIAL PROFESSION : อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ที่ผ่านมา “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ที่คนไทยเราคุ้นเคยรู้จัก นั้นอาจจะถูกมองว่าพวกเขาน่าจะต้องเป็นคนที่ “เก่ง” คณิตศาสตร์มาก และต้องทํางานอยู่ในสายธุรกิจประกันภัยเท่านั้น มิหนำซ้ำยังคิดกันไปต่อเองอีกว่า มันคงเป็นการทํางานในสายงานที่แคบและไม่ท้าทายเท่าไร ซึ่งถ้าจะให้พูดกันแบบตรงประเด็นก็คือ เมื่อก่อนนั้น “เรา” ไม่รู้จักอาชีพนี้เลยด้วยซํ้า แม้ว่าเราต่างได้เห็นข่าวคราวจากการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ของคนในอาชีพนักคณิตศาสตร์ในนาม “สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย” ออกมากันเรื่อยๆ จนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเริ่มเห็นตรงกันก็คือ อาชีพนี้มีรายได้ที่สูงมาก ใครทําอาชีพนี้ได้จะเป็น “มนุษย์ทองคํา” โดยที่ไม่ทราบถึงเบื้องหลังว่า กว่าจะมาถึงจุดนั้นได้จะต้องผ่านอะไรมา และต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง คิดว่าสอบผ่านได้คุณวุฒิหลายระดับ ก็จะต้องได้เงินเดือนที่ดี ด้วยเหตุนี้จึงทําให้คนส่วนใหญ่จะพูดถึงนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อยู่ 3 เรื่อง ดังนี้

1. มองว่าค่าตัวแพง และอาจมองไปในแง่ร้ายถึงขั้นที่ว่า จะเป็น การสร้างภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจประกันภัย
2. เป็นหนอนหนังสือเอาแต่สอบ เพราะอาจจะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยบางประเภท ที่คิดมุ่งแต่จะสอบโดยที่ไม่ได้ สนใจว่าจะทํางานหรือทําประโยชน์อย่างไรให้บริษัทได้บ้าง 
3. สื่อสารและประยุกต์ไม่เป็น ซึ่งพบเห็นอยู่บ่อยมาก และ สื่อสารได้แต่ภาษาคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ถอดมาจากตํารา หรือทฤษฎีเท่านั้น

ภาพ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย” ปัจจุบันปฏิบัติการ 3 แนวใหม่ของ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” และนี่ก็คือภาพที่เรารับรู้กันมาใช่หรือไม่ เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์แบบเจาะใจ “คุณทอมมี่ แอคชัวรี่” ในฐานะนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 3 อีกครั้ง เพราะเป็นสมัยการทํางานที่คุณทอมมี่ยํ้าว่าจะเป็นรอบทิ้งทวน เพื่อเปิดโอกาสให้ “รุ่นใหม่” เข้ามา สานพันธกิจต่อไป โดยคุณทอมมี่เริ่มกล่าวด้วยประโยคขอบคุณอดีตนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารของสมาคมฯ ที่ผ่านมาที่ได้สร้างรากฐาน ของสมาคมฯ ไว้ให้ดีมาต่อเนื่อง

และเมื่อเขาได้รับโจทย์ 3 ข้อ หรือพันธกิจของค์กรนั้นสืบมา ก็พยายามหานโยบายในการปรับเปลี่ยนความเข้าใจทั้งในตัวของสมาชิกสมาคมฯเอง รวมถึงทําความเข้าใจกับผู้บริหารในธุรกิจประกันอย่างต่อเนื่อง ถึงวิชาชีพนี้ โดยสิ่งที่ได้ทําและสื่อออกไป คือเมื่อคนคิดว่าค่าตัวแพง เป็นหนอนหนังสือและสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็แปลว่าเกิดการจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่า เราก็เลยมาวิเคราะห์หาสาเหตุและผลักดันนโยบาย ผ่านงานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯโดยมุมของตัวนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ก็ทําได้โดยปรับทัศนคติของวิชาชีพเอง ให้มีบทบาทและคุณค่ากับองค์กรมากขึ้น ส่วนมุมของนายจ้างหรือผู้จัดจ้าง ก็ช่วยเหลือโดยการแนะนําวิธีการจัดจ้าง และวางโครงสร้างการจ้างงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้คุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด


ปฏิบัติการ 3 แนวใหม่ของ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”

ดังนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง บทบาทและหน้าที่ในการเป็นนายกสมาคมฯ ของ “คุณทอมมี่” จึงเน้น 3 สิ่งต่อไปนี้ 

1. นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณวุฒิ แต่มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ ก็เหมือนกับหมอผ่าตัดที่ไม่เคยจับมีดผ่าตัด หรือทนาย ความที่ไม่เคยว่าความ สิ่งสําคัญที่สุดของวิชาชีพเฉพาะทางคือ ชั่วโมงบินและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่ต้น

2. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ต้องยึดมั่นในมาตรฐานการทํางาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงจะมีความน่าเชื่อถือแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจ สื่อสารเป็นและแนะนําวิธีการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจได้ 

3. ในอนาคตอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า หุ่นยนต์จะมาแทนงานบางอย่างของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ แต่ก็มีงานบางอย่างที่ หุ่นยนต์จะไม่สามารถแทนที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการกําหนดสมมติฐาน การสื่อสาร หรือการทํางาน ร่วมกับหุ่นยนต์ เพราะอะไรที่สามารถตีความให้เป็นขาวหรือดําได้ อันนั้นจะเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์แต่อะไรที่ต้องใช้วิจารณญาณนั้น ยังเป็นความรับผิดชอบของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องตระหนักถึงจุดนี้กันให้มาก 
ผลงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ ก็คือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางมหาวิทยาลัย การยกระดับเว็บไซต์ของสมาคมฯ การร่วมมือจัด งานสัมมนากับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย การยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย การพิจารณาร่าง พรบ. ประกันชีวิต และ พรบ. ประกันวินาศภัย ที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องมีส่วนเกี่ยว ข้องรวมไปถึงการออกระเบียบ CPD (Continuing Professional Development) เพื่อให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยพัฒนาความรู้ ตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้เป็นคณะทํางานร่วมกับ คปภ. ในแผน พัฒนานักคณิตศาสตร์ประกันภัย และล่าสุดส่วนตัวของ “คุณ ทอมมี่” เองก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวถึง 2 ปีในการเป็นที่ปรึกษาบท ภาพยนตร์ “Love Battle รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน” ที่ให้พระเอกรับ บทเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ธุรกิจประกันภัยและวิชาชีพนี้ด้วย โดยภาพยนตร์เรื่องนี้คงทําให้ อาชีพนี้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วย 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยกับระบบเศรษฐกิจไทย
นอกจากนี้หากสรุปบทบาทความสําคัญของนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่มีต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นแบบสั้นๆแล้ว คุณทอมมี่มองว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ นักวิศวกรรมการเงิน ที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นฟันเฟืองต่อทุก ภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคบริการ ทางการเงิน

งานหลักคือคํานวณความเสี่ยง คํานวณความไม่แน่นอนให้เป็นเรื่องแน่นอน วางแผนกําหนดทิศทางกลยุทธ์ผลตอบแทนของพนักงานหรือบริษัท รวมถึงเรื่องหุ่นหรืออะไร ก็ได้ถ้ามีข้อมูลก็สามารถนํามาคํานวณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับธุรกิจประกันภัยที่ได้รับเงินมาก่อน แต่ต้นทุนเกิดขึ้นทีหลัง โดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น “เท่าไร” และ “เมื่อไร” จึงเป็นที่มาที่จะต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคํานวณต้นทุนความเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อที่จะตั้งราคาขายได้เหมาะสม และถ้าหากจะกล่าวถึงธุรกิจอื่น ก็คงจะไม่พ้นเรื่อง การคํานวณผลประโยชน์พนักงาน ที่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยในยาม เกษียณซึ่งมันก็ไปล้อกับกรมธรรม์ประกันกลุ่มแบบประกันชีวิต สะสมทรัพย์ถึงอายุ 60 ปี โดยเหมือนนายจ้างสร้างกรมธรรม์แบบนี้ให้กับพนักงานของตนเอง จึงต้องมีการตั้งสํารองตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยขึ้น หรือไม่เว้นแม้กระทั่งการตั้งสํารองเผื่อหนี้สูญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 หรือ IFRS9 เป็นต้น

จะเห็นว่าอนาคตอาชีพที่มีคนทําน้อยแต่มีรายได้สูงจนถูกเรียก ขานว่าเป็น “มนุษย์ทองคํา” นั้นก็ยังมีความสําคัญต่อการก้าว ไปของระบบเศรษฐกิจโลกประเทศไทยอย่างไม่สิ้นสุด เพราะพวกเขาคือ “นักวิศวกรรมการเงิน” ตัวจริง แม้ว่าหุ่นยนต์จะมาแทนงานบางอย่างของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ แต่ก็ไม่สามารถแทนที่ทั้งหมดและ หัวใจของการขับเคลื่อนสังคมก็ ยังอยู่คนอยู่ดี
3 คํา HOW TO SUCCEED เส้นทางสู่ความสําเร็จ
คุณทอมมี่ขอฝากข้อคิดใน INSPIRATION แรงบันดาลใจแบบอย่างการทํางานด้วยความเชื่อของเขาว่า ผู้นําที่เก่งจริงคือ คนที่สามารถส่งเสริมให้คนรอบข้างได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้มากที่สุด รวมไปถึงการวางตัวคนให้เหมาะสมกับงาน เวลา โอกาส และสถานที่ ผู้นําที่ดีควรจะรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อน ของคนในทีมเพื่อที่จะหาโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการแสดงศักยภาพของเขาได้ การมีวิสัยทัศน์ก็เป็นเรื่องสําคัญ ผู้นําควรจะมีความรู้เชิงลึกของธุรกิจที่ตนเองทําอยู่และมีทิศทาง ที่ชัดเจนเพื่อที่จะนําทีมของตนมุ่งไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมกับ HOW TO SUCCEED เส้นทางสู่ความสําเร็จ ที่เขา อยากจะส่งต่อให้ “ผู้แสวงหา” ได้มีแนวทางขั้นตอน “ทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในงาน” อีกว่า ให้ยึด 3 คําสั้นๆ คือ

มุ่งมั่น มีวินัย และรักในอาชีพของตัวเอง 

อย่างที่รู้ๆ กันว่ากว่าจะฝึกฝนตนเองให้เก่งเฉพาะด้านได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการจะเรียนหรือทํางานเป็นมืออาชีพทางด้านใดด้าน หนึ่งนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นเป็นแรงขับเคลื่อน หากไม่มีความมุ่งมั่นมากพอก็มักจะล้มไปกลางคันเสียก่อน สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จในอาชีพคือ นอกจากความมุ่งมั่นแล้ว ยังต้องมีนิวัยในตนเองอีกด้วย เช่น ถ้าจะต้องสอบก็ควรกําหนดเวลาที่จะอ่านหนังสือต่อวันก็ต้องทําให้ได้ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง และเมื่อได้มาทํางานแล้ว สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จในอาชีพคือการ ที่มีใจรักในอาชีพนี้ ซึ่งทําให้รู้สึกว่างานที่ทําให้ทุกวันเหมือน ไม่ใช่งาน แต่คือความสนุก ความท้าทายในชีวิต


สําหรับปรัชญาในการทํางานของผม ยึดหลัก 6P : Proper Prior Planning Prevents Poor Performance
ซึ่งช่วยให้ผมสามารถจัดลําดับความสําคัญ จัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ"


...สุดท้าย คุณทอมมี่ขอฝากให้ทุกคนลองไปชมภาพยนต์ “Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน” กันดูเพราะหนังเรื่องนี้ ทีมงานตั้งใจทํา Research กันมากๆ และใส่ใจแม้แต่นิสัยเล็กๆ น้อยๆ ของพระเอกที่ทําอาชีพนี้ ซึ่งหนังน้อยเรื่องที่จะทํา Research จากสายงานอย่างจริงจัง ในหนังเรื่องนี้ เราก็จะเห็น ว่าความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเอามาประยุกต์กับชีวิต ประจําวันได้หลายอย่าง และถ้าอยากรู้จักอาชีพนี้มากขึ้นก็ ศึกษาได้จากเว็บไซต์ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือ อยากเข้าใจแบบง่ายๆ แนะนําให้อ่านหนังสือชื่อ “THE TOP JOB SECRET ทําน้อยได้มาก ฉลาดเลือก” ใครได้อ่านแล้ว รับรองว่าจะเข้าใจอาชีพนี้มากขึ้นอีกเท่าตัวทีเดียว!!
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : 


บทความที่เกี่ยวข้อง