กฎหมายแรงงงาน 400 วัน เกี่ยวกับ “ผลประโยชน์พนักงาน”

12 February 2019

จากที่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 261 ที่ผ่านมาทาง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีผลการพิจารณาสำหรับการรับรู้ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

3 เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับ "ผลประโยชน์พนักงาน"

29 January 2019

ในช่วงจะสิ้นปีหรือขึ้นปีใหม่ ประมาณการต่างๆ ทั้งหลายในงบการเงินก็ถึงเวลาจะต้องนำมาทบทวนใหม่

เช็คกฎหมายแรงงานที่กำลังมากับ "ผลประโยชน์ของพนักงาน"

20 December 2018

รัฐบาลกำลังผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 วัน

ลูกจ้างเฮ! สนช.ผ่านกฎหมายเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง อายุงาน 20 ปี ได้ 400 วัน

14 December 2018

สนช.ผ่านร่างแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงานเพิ่มค่าชดเชย สำหรับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปได้ 400 วัน พร้อมเพิ่มสิทธิวันลาคลอดเป็น98วัน คาดบังคับใช้ปลายม.ค.62...

ความหมายของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

16 October 2018

นักวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีทักษะรอบตัวทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์...

ใครว่าบริษัทประกันเป็นเสือนอนกิน

01 October 2018

หลายคนในที่นี้คงเคยได้ยินคำว่าเสือนอนกินกันอยู่บ้าง และก็มีไม่น้อยที่คิดว่าบริษัทประกันนั้นขายแค่กระดาษและก็คอยเป็นเสือนอนกิน ...

ทำไมต้องตั้งเงินสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์พนักงาน

25 September 2018

กฎหมายแรงงานตัวใหม่ในตอนนี้ได้กำหนดว่า “การเกษียณ” เท่ากับเลิกจ้าง ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย...

บทบาทของผู้กำหนดนโยบายกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

25 September 2018

ผมเชื่อว่าเราต้องการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมากขึ้นกว่าเดิม...

เม่า...เก้าชีวิต

25 September 2018

“พอร์ตหุ้นตอนนี้...เป็นไงมั่ง....ลงจากดอยยัง ? ”

บ้าน...แลกบำนาญ (จำนอง...แบบไหลย้อนกลับ)

24 September 2018

บ้านที่ผ่อนส่งกันนานถึง 20 - 30 ปี ทำให้เงินเก็บทั้งชีวิตร่อยหรอลงกับการเป็นเจ้าของ แต่จะทำอย่างไร เมื่อถึงคราวจำเป็นในยามเกษียณ...

ออม 2 แสน ได้ 2 ล้าน

24 September 2018

คำถามที่ผมมักจะถูกถามอยู่บ่อยๆ เวลามีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคม...

เกษียณเท่ากับเลิกจ้าง...ลูกจ้างเฮ...นายจ้างเตรียมเงินชดเชยสำรองไว้...

24 July 2018

ทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า ถ้าเราโดนเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้เรา (เป็นค่าทำขวัญ) แต่ข่าวดีที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือ...

ทำไมต้องตั้งเงินสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อเงินชดเชยยามเกษียณจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

15 July 2018

อัตราค่าชดเชยตามอายุงานเมื่อทำงานจนถึงอายุเกษียณ คือ อายุงานมากกว่า 10 ปี ได้รับการชดเชย 10 เดือน หรือ 300 วัน หากทำงาน 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับการชดเชย 8 เดือน...

คณิตศาสตร์ประกันภัยกับการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19

26 June 2018

เมื่อพูดถึงมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 นั้น นักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีย่อมจะอ่านผ่านคำว่า “คณิตศาสตร์ประกันภัย” บ่อย ๆ เป็นแน่...

มารู้จักกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกันเถอะ

22 June 2018

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หรือที่เรียกกันว่า แอคชัวรี) คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติความน่าจะเป็นมาใช้...

ABS จัดอบรมหลักสูตร "การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย" ประจำปี 2561

18 June 2018

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ABS) จัดอบรมหลักสูตร "การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย" ประจำปี 2561...