รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมาย 400 วัน (TAS19) มีไฟล์แจกฟรี !

13 เมษายน 2563

รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานบัญชี
ฉบับที่ 19 | อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)กฎหมายใหม่ได้กำหนดว่า "เกษียณเท่ากับเลิกจ้าง" นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย นายจ้างต้องทำอย่างไร? สำหรับนายจ้าง ตอนนี้ต้องเตรียมตัวคำนวณผลประโยชน์พนักงานเหล่านี้ ให้ตั้งเงินสำรองรับรู้เป็นภาระหนี้สินของบริษัท และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเอาไว้ ไม่ใช่รอไปจ่ายตูมเดียวให้กับพนักงานในตอนเกษียณ บริษัทจะขาดทุนย่อยยับ หรือไม่มีเงินจ่ายให้กับพนักงานในตอนนั้น (ยิ่งไทยเราเป็น aging society อยู่ด้วย)

การคำนวณเงินสำรองสำหรับค่าชดเชยจากการเกษียณ (ซึ่งเท่ากับเลิกจ้าง) เป็นการการันตีผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับตอนที่ทำงานจนถึงอายุเกษียณ ซึ่งถ้าจะตั้งเงินสำรองก็จะใช้หลักการเดียวกันแบบประกันชีวิต


หลักการที่ว่านี้จะอาศัยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณ เพื่อตั้งสำรองให้เหมาะสมและไม่มากหรือน้อยจนเกินไป (หรือถ้าไม่ใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ก็สามารถตั้งหนี้สินเผื่อเกินไว้หลายๆ เท่าตัวได้)

ดังนั้น ในทางบัญชีแล้ว นายจ้างก็ควรจะรับรู้การคำนวณผลประโยชน์พนักงานเหล่านี้เป็นหนี้สิน และตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีไว้ด้วย นึกเสียว่าบริษัทกำลังจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับตัวบริษัทเอง เพื่อเก็บเงินก้อนนี้ไว้จ่ายลูกจ้างในยามที่เขาเกษียณไป

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน (TAS19) และเริ่มมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 นั้น กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ อาทิ บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทมหาชน มีความจำเป็นที่จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงานนั้น กล่าวถึงการประเมินภาระผูกพันหลังออกจากงาน เช่น การจ่ายค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (Legal Severance Pay) และ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน เช่น รางวัลจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน (Long Service Award) นั้นเป็นผลประโยชน์ระยะยาวจึงต้องมีการใช้เกณฑ์คงค้างและประเมินภาระผูกพันสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งต้องอาศัยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณผลประโยชน์ที่ซับซ้อน


"บริษัท ABS รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน เป็นบริษัทที่บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่รวดเร็ว คุ้มค่า ได้มาตรฐานสากล โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่จากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไทย ที่เชี่ยวชาญด้านการ "คำนวณผลประโยชน์พนักงาน" โดยเฉพาะ ที่ดูแลทั้งกระบวนการให้ลูกค้า เข้าถึงได้ตลอดเวลา ตอบคำถามอย่างใกล้ชิด ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้สอบบัญชีและผู้ใช้บริการกว่า 1,000 บริษัท" 

ปัญหาที่เจอบ่อยจากการคำนวณและจัดจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันกันภัย
เราเจอมาเยอะ รับทราบปัญหามาเยอะ เราเข้าใจดีว่าคุณรู้สึกยังไง และทางออกที่ดีที่สุดก็คือการหาทีมงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณได้เล่มรายงานที่มีตัวเลขถูกต้อง ทันเวลา และตอบทุกคำถามให้ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้

ในช่วงที่ต้องแข่งกับเวลาในการปิดงบบัญชี เราอยากช่วยให้คุณโฟกัสไปที่เรื่องที่สำคัญที่สุด ซึ่งนั่นก็คือ การออกงบทันเวลา ได้ตัวเลขการคำนวณที่ถูกต้องเหมาะสม ประสานงานกับฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชี และอธิบายตอบทุกคำถามให้กับทุกฝ่ายได้ด้วยความรวดเร็ว

ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยระบบการคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยทำให้บริษัทของเราเป็นมือหนึ่งในเรื่องคุณภาพและบริการของการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

5 เหตุผลที่ลูกค้ายกให้เราเป็นมือหนึ่ง ด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน


1. คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไทย ระดับเฟลโล่ ประสบการณ์กว่า 20 ปี และเชี่ยวชาญด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานโดยเฉพาะ
2. การันตีผลลัพธ์ใน 5 วันทำการ จากนวัตกรรมระดับโลก โดยอาศัยเทคโนโลยี Cloud Computing และ ทีมงาน Project Management พร้อมทั้งรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลพนักงาน
3. ติดต่อและเข้าถึงเราได้ตลอดเวลา ด้วยบริการตอบคำถามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเก็บข้อมูล วิธีการคำนวณ วิธีการกำหนดสมมติฐาน หรือแม้แต่วิธีการบันทึกบัญชี
4. เชื่อมต่อตัวเลขผลลัพธ์การคำนวณ กับตัวเลขครั้งล่าสุดได้โดยไม่มีสะดุด อธิบายการเปลี่ยนแปลงจากตัวเลขเก่าไปเป็นตัวเลขใหม่ได้ในทุก ๆ แง่มุม เพื่อให้เหมาะสมกับงบการเงินของแต่ละธุรกิจ
5. รับประกันความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ เราได้รับความไว้วางใจจากผู้สอบบัญชีและผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพในบริการของเรา


ติดต่อได้ที่ 082 899 7979 อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิเฟลโล่ มาตรฐานสากล


  • วุฒิการศึกษาและคุณวุฒิ
   • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณณ์มหาวิทลายัย (เกียรตินิยม)
   • ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน City University of Hong Kong (Distinction)
   • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) City University of Hong Kong (Best presentation award)
   • Financial Risk Manager (FRM) - Globak Association of Risk Professional จากสหรัฐอเมริกา
   • Chartered Financial Analyst ระดับกลาง (passed CFA level 2) ของ The CFA Institute จากสหรัฐอเมริกา
   • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   • ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary License) ตามความในมาตรา 83/2 แห่ง พรบ.ประกันชิวิต
   • ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary License) ตามความในมาตรา 78/2 แห่ง พรบ.ประกันวินาศภัย
   • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของประเทศไทย (Fellow of the Society of Actuaries of Thailand, FSAT)
   • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ (Fellow of the Institutes of Actuaries, FIA)
   • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Fellow of the Society of Actuaries, FSA)

   ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งงานในสังคม
   • นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
   • นักสถิติดีเด่นแห่งชาติของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
   • อาจารย์พิเศษ วิศวกรรมการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ (NIDA)
   • รองเลขาธิการ สภาธุรกิจประกันภัย
   • กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
   • กรรมการผู้จัดการของบริษัท แอคชัวเรียล บิซ จำกัด (ABS)
   • บรรณาธิการและผู้เขียนหนังสือ Best Seller (The Top Job Secret และ ให้เงินทำงาน)
   • ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน Love Battle ของค่ายหนัง CJ Major
แจกฟรี ! ไฟล์คำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมาย 400 วัน (NPAE)


หลาย ๆ คนคงจะทราบแล้วว่า เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ออก ซึ่งจะมีผลหลังจาก 30 วันนับจากวันประกาศ หรือก็คือมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม


โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ หรือเรียกว่าโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาขึ้นมาหลายมาตรา แต่ที่อยู่ในความสนใจของใครหลาย ๆ คน ก็คงจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 118 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างให้แก่พนักงาน ที่แต่เดิม จะจ่ายพนักงานเป็นจำนวนค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน แก่พนักงานที่อายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป แต่ในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ได้เพิ่มเงินชดเชยให้แก่พนักงานที่อายุงานครบ 20 ปีขึ้นไป โดยกำหนดให้จ่ายเงินชดเชยจำนวนเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน หรือ 13.33 เดือน


เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น จะส่งผลให้การประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สามารถดาวน์โหลด Worksheet การคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้ฟรี  ดาวน์โหลด worksheet คลิกที่นี่ 


ทั้งนี้ Worksheet การคำนวณนี้ เป็นการคำนวณหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตามบทที่ 16 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งเป็นวิธีการประมาณการที่ดีที่สุด โดยไม่ได้ใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึง การคำนวณนี้ ได้ละสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยบางสมมติฐานไป เช่น สมมติฐานอัตรามรณะ สมมติฐานอัตราการขึ้นเงินเดือน และสมมติฐานอัตราคิดลดเป็นต้น


ดังนั้นโปรดใช้ดุลยพินิจในการคำนวณและนำตัวเลขไปบันทึกบัญชีทุกครั้ง โดย บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบหากหนี้สินสูง หรือต่ำเกินไป และหากจำนวนพนักงาน หรือการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเริ่มมีนัยสำคัญกับบริษัท ควรปรึกษาผู้สอบบัญชีเพื่อใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย


สำหรับใครที่ดาวน์โหลด Worksheet ไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะใช้ Worksheet หรือกรอกข้อมูลพนักงานอย่างไร สามารถกดดูวีดีโอสอนการใช้ และคำนวณในคลิปด้านล่างนี้ได้ครับ

โดย : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
อาจารย์บรรยายด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อาจารย์ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน
และผู้แต่งหนังสือ 

The Top Job Secret ภาค 1 – อาชีพเงินล้านที่คนไทยยังไม่รู้จัก

The Top Job Secret ภาค 2 - ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน 

ให้เงินทำงาน ภาค 1 - การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้ถูกวิธี (Asset Liability Management)
ให้เงินทำงาน ภาค 2 - วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตัดสินใจวางแผนการออมเพื่อประโยชน์ทางภาษี)


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง